Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-05-2012 - Thị trường tăng mạnh nhưng mất đà về cuối phiên

Thị trường tăng mạnh nhưng mất đà về cuối phiên - Thông tin Chính phủ thông qua gói hỗ trợ trị giá 29.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD, cùng với việc áp dụng trần lãi suất cho vay đã giúp thị trường tăng mạnh. Gói hỗ trợ gồm nhiều biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp có giá trị lớn hơn so với đề xuất ban đầu của Bộ Tài chính là 25.000 tỷ đồng.