Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-03-2011 Tiếp thêm một bước nhằm hướng đến sự ổn định

Tiếp nối những nổ lực gần đây nhằm ổn định nền kinh tế, Ngân Hàng Nhà Nước đã quyết định tăng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tất cả lên mức 12% vào hôm thứ ba.