Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 08-01-2019 - VN-Index giảm nhẹ với khối lượng giao dịch thấp - DXG, NVL

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn không có sự thay đổi so với phiên trước đó và duy trì ở mức Tiêu cực. Hiện tại, cả cung và cầu của thị trường đều tỏ ra suy yếu, cho thấy tâm lý lưỡng lự của các bên mua và bên bán. Dự báo, nền tảng thanh khoản của thị trường chỉ có thể tăng lên khi mà VN-Index có thể phá vỡ hoặc ngưỡng kháng cự MA10 tại 890 điểm, hoặc ngưỡng hỗ trợ MA5 tại 886 điểm để phát tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng dịch chuyển tiếp theo.