Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-11-2018 - Thị trường đi ngang khi VNM, nhóm năng lượng diễn biến trái chiều - MWG, KDH, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số chứng khoán hai sàn biến động quanh mức điểm tham chiếu trước khi đóng cửa trái chiều nhau, thanh khoản duy trì ở mức khá thấp. Chỉ số VN-Index tiếp tục gặp phản kháng từ đường MA20 tại 930 điểm, nhưng vẫn đóng cửa phía trên mốc 920 điểm của hỗ trợ MA5 và MA400. Do đó, dù diễn biến của những VN30 và HNX-Index không thực sự khả quan, chiến lược nắm giữ vẫn nên được áp dụng cho đến khi ngưỡng hỗ trợ nói trên của VN-Index bị phá vỡ.