Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-09-2020 - Chỉ số VN-Index đảo chiều với đà bán mạnh trong phiên chiều - HDB, PTB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn tại VNSmallcap chuyển xuống trạng thái Trung tính. Tín hiệu tại các chỉ số còn lại vẫn duy trì ở mức Tích cực, nhưng đi kèm theo những biểu hiện suy yếu khác nhau (hoặc đóng cửa dưới MA5, hoặc xuất hiện cấu trúc đảo chiều mạnh).