Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-06-2012 - Trần lãi suất huy động giảm thêm 2%

Thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi S&P nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm, giá xăng và lãi suất giảm. Việc thay đổi triển vọng xếp hạng tín nhiệm của S&P đối với Việt Nam đã giúp cho nhà đầu tư có thêm niềm tin vào thị trường chứng khoán, hỗ trợ hai sàn mở cửa trong sắc xanh. Thị trường tiếp tục tăng mạnh về cuối phiên do lực mua tăng mạnh sau khi nhiều nhà đầu tư nhận được tin hạ giá xăng dầu và lãi suất. Việc tăng mạnh của giao dịch khớp lệnh cũng cho thấy lực cầu đang cải thiện đáng kể.