Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-05-2013 - Thị trường giảm – KQKD Q1 của PET và HPG – DHG và PNJ trả cổ tức 2012

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi đánh giá thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy để hình thành xu hướng mới sau nhịp hồi ngắn hạn lần này. Khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động rất tốt. Nhịp tăng hình thành đỉnh mới khó có thể hình thành trong những phiên sắp tới, đặc biệt chúng tôi nhận thấy nhóm cổ phiếu Midcaps có thể bước vào nhịp điều chỉnh trong những phiên sắp tới sau khi khối lượng tăng đột biến trong phiên hôm nay.