Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 07-03-2018 - Thị trường giảm điểm; OIL tăng mạnh phiên chào sàn

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật đã có sự phân hóa giữa các chỉ số chủ chốt. Tín hiệu ngắn hạn của HNX-Index đã chuyển lại về trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA20 tại 123,5 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VN-Index và VN30 vẫn giữa ở trạng thái Tích cực với kháng cự đỉnh cũ lần lượt tại 1130 và 1115 điểm.