Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-11-2012 - Giao dịch trầm lắng; cập nhật DPM, FPT, MBB

Thị trường giảm điểm với khối lượng thấp. Chỉ số VN-Index mất 0,3 điểm đóng cửa tại 377 điểm (giảm 0,1%) và chỉ số HNX-Index mất 0,1 điểm đóng cửa tại 50,7 điểm (giảm 0,2%). Giao dịch ở mức thấp. Các lô giao dịch thỏa thuận trị giá 400 tỷ đồng chiếm hơn nửa giá trị giao dịch của phiên. Trong số các lô giao dịch thỏa thuận, 327 tỷ đồng cổ phiếu Eximbank được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng so với bán ròng 19 tỷ đồng ở phiên trước đó.