Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-04-2016 - VNI có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 5 tuần nhờ nhóm ngân hàng và năng lượng - TRA

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và kiểm định các mức kháng cự gần nhất là 570 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật với khối lượng giao dịch ở mức thấp cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần tiết chế hưng phấn trong các nhịp tăng mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức thấp.