Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-03-2014 - VNI tiến về ngưỡng kháng cự 580 điểm – STB & Ngân hàng Phương Nam

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể vẫn xuất hiện bẫy tăng giá ở vùng kháng cự 575 – 580 trong phiên ngày mai. Đồng thời, nhóm chỉ báo xung lượng ngắn hạn trong khung thời gian 5 ngày đã xuất hiện trạng thái dò đáy, nhưng nhóm chỉ báo xu hướng ngắn hạn chưa xuất hiện điểm mua trở lại cho nên chúng tôi vẫn đánh giá đây là giai đoạn dò đáy của nhịp hồi vừa qua.