Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-02-2014 - VNI giảm sau kỳ nghỉ Tết – PMI tháng một đạt mức cao nhất 33 tháng qua – KDC: Glico bán lại 50% cổ phần

Quan điểm kỹ thuật: Với tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện giữa chỉ báo RSI(14) và chỉ số VN-Index, chúng tôi cho rằng chỉ số này có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh. Kịch bản tích cực nhất là chỉ số VN-Index sẽ tích lũy quanh vùng hỗ trợ 544 – 550 điểm. Đồng thời, kịch bản xấu nhất là chỉ số VN-Index điều chỉnh về vùng giá 530 – 535 điểm, nơi tập trung nhiều lực mua ngắn hạn. Tuy nhiên, xét ở từng nhóm cổ phiếu, chúng tôi nhận thấy áp lực điều chỉnh có thể diễn ra chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Largecaps.