Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-02-2013 - Dòng tiền ngoại dẫn thị trường; KQKD của REE và PVD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng cả hai chỉ số sẽ kiểm tra các ngưỡng kháng cự 490 của chỉ số VN-Index và 64 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao cả hai chỉ số này sẽ xuyên phá được và có thể đạt được mức mục tiêu của xu hướng tăng ngắn và trung hạn là mức 520 của VN-Index và 71 của HNX-Index. Đà tăng có thể tiếp tục duy trì trong 2 phiên còn lại của năm âm lịch 2012.