Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-01-2020 - Chỉ số VN-Index giảm, ảnh hưởng bởi các mã ngân hàng - BSR, HSG

Ngoại trừ VNMidcap vẫn còn duy trì được tín hiệu Trung tính với hỗ trợ tại 928,5 điểm chưa bị vi phạm, các chỉ số còn lại từ VN-Index đến VNSmallcap đều chuyển tín hiệu ngắn hạn của mình về mức Tiêu cực. Đây là một xấu hiệu không khả quan, thách thức nỗ lực tạo đáy của thị trường.Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm điểm.