Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-10-2018 - Thị trường giảm mạnh với áp lực bán từ GAS, VIC, và nhóm ngân hàng - AST, GDT

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán chủ chốt dịch chuyển từ Tích cực xuống Trung tính với ngưỡng kháng cự của VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 1014 điểm, 988 điểm và 115,5 điểm. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ MA20 của các chỉ số này đang lần lượt nằm tại 1004 điểm, 975 điểm và 114 điểm. Dự báo, thị trường có thể hồi phục nhẹ trong phiên tới và dao động giữa các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này. Mặc dù vậy, nhìn xa hơn thì có vẻ như thị trường với đại