Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-10-2012 - Tuần đầu Quý 4 đóng cửa trong sắc xanh

Quan điểm của chúng tôi: Hôm nay cả hai chỉ số cùng tăng trở lại với thanh khoản tăng 15% (545 tỷ đồng). Chốt phiên, chỉ số VNI tăng 0,94% lên 388 điểm, chủ yếu nhờ GAS (+2,1%), VCB (+1,7%) và MSN (+1%) tổng cộng đóng góp 2 điểm. Chỉ số HNI tăng nhẹ 0,3%, đóng cửa tại ngưỡng 54 điểm. Độ rộng thị trường khả quan hơn với tỷ lệ số mã tăng/số mã giảm trên cả hai sàn tăng lên 2:1 (so với tỷ lệ 1:2 vào phiên hôm Thứ Năm).