Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-09-2016 - VNI giảm phiên thứ hai liên tiếp do các mã tài chính - Giá xăng, HSG, NKG

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì tín hiệu tích cực, mặc dù việc giao dịch dưới đường MA5 tại 670 điểm cho thấy VN-Index vẫn sẽ cần thêm sự củng cố. Khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh nhóm vốn hóa lớn sẽ gây những khó khăn nhất định cho thị trường trong đợt đảo danh mục của các quỹ ETF lần này. Trong khi đó, tín hiệu của HNX-Index tích cực hơn do hiệu ứng tốt từ PVS.