Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-08-2015 - VNI phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 600 điểm - VNM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục hồi phục về gần vùng kháng cự ngắn hạn 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 84.5 – 85.0 của chỉ số HNX-Index, đây là vùng giá có nhiều điểm bán ngắn hạn. Đồng thời, chúng tôi vẫn đánh giá đây là các nhịp hồi kỹ thuật và các tín hiệu đảo chiều chắc chắn vẫn chưa xuất hiện trên cả hai chỉ số cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế tiết chế đà hưng phấn.