Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-07-2012 - Thị trường tăng trở lại nhưng vẫn thận trọng

Thị trường tăng trở lại trước công bố của chính phủ nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Niềm tin của nhà đầu tư đã phần nào cải thiện khiến thanh khoản hôm nay tăng khi chính phủ xác nhận dự trữ ngoại hối đã đạt 19 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức cuối năm 2011 là 9 tỷ USD và công bố một kế hoạch kích thích tăng trưởng nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm.