Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-06-2020 - Thị trường tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần - GAS, NT2, PNJ, NVL, STB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của chỉ số VNMidcap được cải thiện lên Tích cực với hỗ trợ MA200 tại 895 điểm, tương đồng với tín hiệu của VNSmallcap và HNX-Index. VN-Index cũng cho thấy khả năng cải thiện tín hiệu Trung hạn khi vượt lên trên đường EMA200 tại 884 điểm, nhưng cần được xác nhận khi có thể chinh phục được đường MA200 tại 915 điểm.