Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-06-2018 - Thị trường tiếp tục tăng điểm với dẫn dắt của nhóm năng lượng - TCB, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật trung hạn vẫn duy trì ở mức Trung tính đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index trong khi giữ ở mức Tiêu cực với VNMidcap và VNSmallcap.