Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-05-2020 - Thị trường tăng nhẹ, dẫn dắt bởi VNM, GAS - GAS, PLX

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số đang có sự phân hóa. Tín hiệu của VN-Index, VN30 duy trì ở mức Trung tính, tín hiệu của HNX-Index chuyển xuống Tiêu cực trong khi tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap đang ở mức Tích cực. Tuy vậy, những biến động nhỏ của chỉ số khiến cho việc thay đổi các trạng thái ngắn hạn không có độ tin cậy cao.