Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-04-2011 Nhà đầu tư nước ngoài mua hết ngay số lượng cổ phiếu VNM được phép mua trong ngày giao dịch 05/04

Vinamilk và FPT là hai tiêu điểm của thị trường chứng khoán trong ngày giao dịch hôm nay. Nhà đầu tư nước ngoài đã chờ đợi cơ hội mua vào cổ phiếu VNM khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của VNM sẽ giảm trong ngày giao dịch 05/04.