Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-03-2015 - Các mã tài chính lấy đi số điểm dầu khí đóng góp - PVD kéo dài thời gian mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục nhịp điều chỉnh trong phiên kế tiếp với vùng hỗ trợ gần nhất là mức 590 của chỉ số VN-Index và 86.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện ở hầu hết các chỉ báo xung lượng ngắn hạn và chỉ báo tâm lý cho thấy lực mua đang có dấu hiệu suy yếu tại các vùng kháng cự, nghĩa là rủi ro ngắn hạn cũng có dấu hiệu tăng dần lên và các nhà đầu tư cần tiết chế việc mua đuổi ở các mức giá cao.