Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-02-2020 - Thị trường giảm, ảnh hưởng bởi SAB - NVL

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn tạm cải thiện lên mức Trung tính đối với HNX-Index và duy trì ở mức Tiêu cực với các chỉ số còn lại. HNX-Index cần phải có một vài phiên kiểm định lại sự vững chắc của mốc 103 điểm trước khi có thể xác nhận sự cải thiện tín hiệu này.Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể có xu hướng giảm đầu phiên để VN-Index, VN30 kiểm định hỗ trợ của đường Bollinger dưới tại 920 điểm và 837 điểm còn HNX-Index sẽ kiểm định lại mốc 103 điểm của đường MA20 và MA50