Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 05-01-2018 - Thị trường hạ nhiệt, HDB tăng mạnh ngày chào sàn - DXG, PVOil

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực với ngưỡng hỗ trợ MA5 của VN-Index nằm tại 1005 điểm; của VN30 nằm tại 1000 điểm và ngưỡng hỗ trợ MA10 của HNX-Index nằm tại 117 điểm. Nhiều khả năng, quán tính giảm điểm của thị trường vẫn sẽ duy trì trong phiên giao dịch tới và các ngưỡng hỗ ngắn hạn nói trên sẽ được kiểm định lại. Hiện tại, VN-Index và HNX-Index vẫn còn khoảng cách nhất định với các ngưỡng cản trung hạn nằm tại vùng 1100 điểm hay 125 điểm,