Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-10-2017 - Thị trường bứt phá sau đà giảm thời gian qua, các mã ngân hàng dẫn dắt - IDICO - MSN

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index được cải thiện từ Tiêu cực sang Tích cực với ngưỡng hỗ trợ tại 803 điểm; còn tín hiệu của VN30 và HNX-Index cũng được cải thiện từ Trung tính lên Tích cực với hỗ trợ lần lượt tại 790 điểm và 107 điểm. Trong khi đó, dù cũng tăng điểm nhưng nhóm chỉ số đại diện cho dòng tiền đầu cơ, VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì trạng thái kỹ thuật Tiêu cực với kháng cự lần lượt tại 1040 điểm và 920 điểm.