Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-09-2020 - Thị trường giảm sau mức giảm mạnh của phố Wall - Ngành Hàng không, ngành Điện

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực tại tất cả các chỉ số. Mặc dù vậy, về quán tính tăng chúng tôi đánh giá tại VN-Index, VN30 có sự vượt trội hơn so với các chỉ số còn lại, đặc biệt là VNSmallcap – chỉ số vừa đóng cửa dưới đường MA5 ngày.