Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-05-2017 - Thị trường tiếp tục đà tăng ổn định - ACB, CTG, KDH, VPB, MWG, PC1, BVH, DQC, KBC, MSN, SAB

Quan điểm kỹ thuật: VN-Index và VN30 tăng điểm và tiếp tục nới rộng khoảng cách với ngưỡng hỗ trợ MA20 hiện đang nằm tại 720 điểm và 685 điểm. Trong khi đó HNX-Index dù điều chỉnh giảm nhẹ, nhưng vẫn đóng cửa phía trên hỗ trợ này, hiện nằm tại 89,5 điểm. Do đó, tín hiệu ngắn hạn Tích cực vẫn được duy trì và đồng pha với tín hiệu Trung hạn của các chỉ số.