Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-04-2018 - VIC, VNM hỗ trợ thị trường tăng nhẹ - POW, VIC, BMI, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn hiện vẫn giữ ở mức Tích cực đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index. Tuy vậy cấu trúc nến hammer có thể sẽ tạo hiệu ứng cho các chỉ số này điều chỉnh giảm vào phiên ngày mai để kiểm định hỗ trợ ngắn hạn MA5 và MA10 ngày. Ngưỡng hỗ trợ này đối với VN-Index đang nằm tại 1180-1185 điểm.