Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-04-2017 - Thị trường tăng nhẹ, tiếp tục lập đỉnh 9 năm mới với lượng mua mạnh của khối ngoại - DHG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn tiếp tục duy trì đối với các chỉ số chứng khoán với hỗ trợ là các đường trung bình động 5 ngày hay 10 ngày. Chỉ số VN30 tiếp tục xác lập cao điểm mới tại 702,05 điểm, tuy nhiên lại đóng cửa ở gần mức thấp nhất trong ngày và phía dưới ngưỡng tâm lý 700 điểm. Sự phân hóa tiếp tục diễn ra trên diện rộng cho thấy thị trường không tạo ra tín hiệu break-out.