Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-01-2021 - Chỉ số VN-Index khởi đầu năm 2021 với mức tăng 1,5% - DPM, HSG, QNS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực tại tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, mốc 1125 điểm của VN-Index sẽ là thử thách ngắn hạn đối với lực cầu thị trường trong khi hỗ trợ MA5 của chỉ số này đang ở khá xa, quanh 1105 điểm. Dự báo trong phiên này mai, thị trường sẽ tiếp tục có những nỗ lực tăng điểm trong phiên sáng.