Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-07-2018 - Thị trường giảm điểm trong bổi cảnh lo ngại các biến động tiền tệ - DHG, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu tiêu cực của thị trường tiếp tục được củng cố và chúng tôi thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo của VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại khu vực 860 điểm, 845 điểm và 91,5 điểm. Tất nhiên, trong quá trình tiến tới mục tiêu này, thị trường có thể xuất hiện các phiên hồi phục kỹ thuật xen kẽ do hiệu ứng bắt đáy tại các vùng giá thấp.