Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-05-2012 - Thị trường đóng cửa trái chiều trước thông tin gói chính sách trợ thuế

Đề xuất hỗ trợ 25.000 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động, Bộ Tài chính vừa đề xuất kế hoạch hỗ trợ 25.000 tỷ đồng tiền thuế. Nhà nước sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số lĩnh vực sản xuất như dệt may và nông nghiệp.