Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-03-2017 - Các mã tài chính giúp chỉ số phục hồi - SKG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số có sự phân hóa rộng. VN30, VNMidcap và VNSmallcap vẫn duy trì tín hiệu ngắn hạn tiêu cực, chỉ số VN-Index và HNX-Index được hưởng lợi từ nhóm cổ phiếu tài chính. Cụ thể, tín hiệu của VN-Index được cải thiện từ Tiêu cực lên mức Trung tính với ngưỡng kháng cự tại 713-715 điểm còn của HNX-Index vẫn giữ mức Tích cực với kháng cự trung hạn tại 87 điểm.