Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-01-2018 - VNI vượt mốc 1.000 điểm khi đà tăng tiếp tục – AST, DHG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì ở mức rất Tích cực với ngưỡng hỗ trợ của dải Bollinger trên lần lượt tại 1000 điểm, 995 điểm và 118 điểm. Dự báo, các ngưỡng hỗ này sẽ tiếp tục hỗ trợ lực cầu để củng cố xu hướng tăng giá hiện tại. Kháng cự trung hạn của VN-Index và HNX-Index là vùng quanh 1100 điểm và 125 điểm.