Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 03-01-2014 - VNI tăng nhẹ – Giá ga giảm – Lãi suất giảm 1% cho gói hỗ trợ BĐS – KQLN của VCB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn khi mô hình giá có chiều hướng giảm ngắn hạn và xu hướng độ rộng thị trường thu hẹp. Khối lượng vẫn chưa ủng hộ cho nhịp hồi của chỉ số VN-Index cho nên khả năng chỉ số này vẫn có thể điều chỉnh về vùng giá 497 – 500 điểm trong tuần giao dịch tới.