Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-11-2020 - Chỉ số VN-Index tăng trong phiên đầu tháng 11 - REE, STK, GMD, HVN, POW, PTB, VJC, HDC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 chuyển lên mức Trung tính trong khi tín hiệu các chỉ số còn lại, dù bắt đầu cho thấy sự cải thiện nhưng vẫn đang ở mức Tiêu cực. Trong khi đó, VNMidcap có sự cải thiện tín hiệu Trung hạn lên Tích cực, tương đồng với các chỉ số còn lại (trừ VNSmallcap đang ở mức Trung tính).