Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-11-2015 - Hoạt động chốt lời xuất hiện ở ngưỡng kháng cự 610 điểm - PMI tháng 10 - PLC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và kiểm đỉnh vùng 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và tâm lý nhà đầu tư đã chuyển sang trạng thái bi quan, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên xu hướng ngắn hạn hiện tại cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mở vị thế mua mới hoặc không nên gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở vùng giá hiện tại.