Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-10-2012 - Vàng tăng, chứng khoán giảm. Masan công bố thông tin M&A

Quan điểm của chúng tôi: Cả hai chỉ số tiếp tục giảm điểm, ngày thứ tư liên tiếp đối với chỉ số VNI và ngày thứ 5 liên tiếp đối với chỉ số HNI. Chốt phiên, chỉ số VNI giảm 0,57% xuống 384,3 điểm do bị BVH và VNM kéo xuống, tổng cộng lấy đi 1,31 điểm. Chỉ số HNI giảm 0,6% xuống 53,93 điểm, tiếp tục chạm đáy mới. Thanh khoản giảm gần 1/4 xuống 494 tỷ đồng.