Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-06-2017 - Thị trường có tuần giảm điểm đầu tiên trong 6 tuần qua - CTD, HPG, NLG

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index giảm điểm kèm theo thanh khoản yếu cho thấy sự thận trọng của thị trường trong ngày cuối tuần. Kèm theo đó là sự luân chuyển dòng tiền từ nhóm vốn hóa lớn sang các cổ phiếu đầu cơ. Tín hiệu kỹ thuật của nhóm cổ phiếu đầu cơ và sàn HNX chuyển sang tích cực, tuy nhiên thanh khoản kém cho thấy một phần dòng tiền chốt lời cổ phiếu cơ bản đang tiếp tục chuyển sang đầu cơ, nhưng cũng có một bộ phận đứng ngoài thị trường chờ cơ hội mới.