Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-06-2016 - VNI có phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và hướng về mức 640 của chỉ số VN-Index và 85.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn chưa hình thành các tín hiệu đảo chiều và dòng tiền tiếp tục có sự lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu.