Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-06-2015 - VNI quay về mốc 570 khi hoạt động chốt lời khiến các mã ngân hàng giảm điểm - HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp do chịu ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đồng thời, áp lực bán sẽ yếu dần trong các phiên cuối tuần khi xung lượng giảm giá về gần vùng quá mua ngắn hạn, đặc biệt trạng thái xu hướng tăng vẫn tiếp tục duy trì cho nên đồ thị giá khó có thể giảm sâu.