Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-04-2015 - Các mã dầu khí và ngân hàng tăng trở lại, hỗ trợ thị trường - PVS - HDG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên kế tiếp khi đồ thị giá của hai chỉ số đã giữ vững được các mức hỗ trợ quan trọng 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch hôm nay.