Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-04-2013 - VNI đạt mức cao nhất hai năm qua, kế hoạch 2013 của CTG

Quan điểm kỹ thuật: Cả hai chỉ số xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star với khối lượng tăng mạnh cho thấy khả năng hình thành các phiên giảm trong thời gian tới là rất có thể xảy ra, đặc biệt chỉ số HNX-Index đang giao dịch trong vùng kháng cự 62.0 – 63.0 và có dấu hiệu xâm phạm vùng hỗ trợ của đường SMA20. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể quay trở lại kiểm tra mức hỗ trợ 498, còn chỉ số HNX-Index có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ quanh mức 61.0.