Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-03-2017 - Các mã năng lượng ảnh hưởng đến VNI

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tại, chỉ còn HNX-Index vẫn còn duy trì tín hiệu ngắn hạn Tích cực, khi mà tín hiệu của VN-Index cũng đã vừa chuyển xuống mức Tiêu cực và đồng pha với diễn biến của VN30. Do đó, xác suất thay đổi tín hiệu của chỉ số sàn HNX theo chiều hướng xấu đi là rất cao và khi đó, HNX-Index có thể sẽ giảm mạnh hơn các chỉ số đại diện cho sàn HSX. Dự báo, thị trường có thể sẽ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày mai với mức độ đồng thuận cao hơn.