Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-02-2016 - CP dầu khí giảm, các mã vốn hóa lớn mang sắc đỏ - MSN, FPT

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ sớm kết thúc nhịp điều chỉnh khi áp lực bán có thể sẽ suy yếu dần trong phiên 03/02/2016. Đồng thời, chúng tôi đánh giá hai chỉ số vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp và lực cầu giá thấp có thể sẽ sớm gia tăng trở lại khi nhiều cổ phiếu đang rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp cho nên đây vẫn là cơ hội lựa chọn cổ phiếu theo xu hướng của dòng tiền.