Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-12-2020 - Thị trường tăng khi thanh khoản trên sàn HOSE tăng mạnh - ACV, NLG, GEX, MSN, POW, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực tại tất cả các chỉ số nhờ dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường giúp các chỉ số duy trì đóng cửa trên hỗ trợ MA5 ngày. Tuy nhiên, việc thanh khoản tại VN30 tăng lên mức quá cao là một dấu hiệu cảnh báo để lưu ý trong ngắn hạn.