Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-07-2014 - Các mã blue-chip tiếp tục hỗ trợ VNI - Sản xuất phục hồi - ĐHCĐ KDC đề ra chiến lược mở rộng - Tăng trưởng tín dụng vẫn thấp so với mục tiêu cả năm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể còn xuất hiện nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai với vùng hỗ trợ tại mức 575 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index. Theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn của chúng tôi cho thấy thị trường chỉ xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ và xu hướng tăng ngắn hạn có thể còn được mở rộng về các mức cao hơn trong các phiên tới.