Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 01-06-2020 - VHM, các mã ngân hàng dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng 1,6% - HT1, PLX, MSN, PC1, VIB, DXG, VPB, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VNSmallcap được cải thiện lên mức Tích cực, tương đồng với tín hiệu của HNX-Index với hỗ trợ MA200 tại 750 điểm có thể được kiểm định lại. Trong khi đó, VN-Index, VN30, HNX-Index củng cố tín hiệu ngắn hạn Tích cực, tuy nhiên đóng cửa khá gần các ngưỡng kháng cự.